องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...
      

โคร...

  โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการบรรพชาอุปสมบทถวาย...
      

โคร...

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรีไซเคิลกล...
      

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สารคดีพิพิธภัณฑ์ฯ อภัยภูเบศร
 
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560