วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์054-62-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารจำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง รายทางแบบโซล่าเซลล์ ถนนดอนยาง ? ปากพลี จำนวน 52 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำคลองย่าเขา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อเทียนพร้อมตกแต่งดอกไม้โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง