องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
  No Gift Policy[วันที่ 2022-12-21][ผู้อ่าน 16]
 
  การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผัง...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 247]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 235]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 377]
 
  นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 207]
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย จัดกิจกรรม Big cle...[วันที่ 2021-05-26][ผู้อ่าน 159]
 
  สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธ...[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 99]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...[วันที่ 2020-11-30][ผู้อ่าน 528]
 
  โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการบรรพชาอุปสมบทถวาย...[วันที่ 2020-11-23][ผู้อ่าน 559]
 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรีไซเคิลกล...[วันที่ 2020-08-21][ผู้อ่าน 475]
 
  3 สิงหาคม 2563 นายกปราโมช สิงหกุลและคณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 352]
 
  กิจกรรมจิตอาสา[วันที่ 2020-08-05][ผู้อ่าน 257]
 

หน้า 1|2