องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบ...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 14]
 
  พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 24]
 
  QR code แบบวัด EIT แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 22]
 
  ประชาคมตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 41]
 
  การมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนเสริมสร้างความมั่งคง มั่...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 32]
 
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 27]
 
  No Gift Policy[วันที่ 2022-12-21][ผู้อ่าน 31]
 
  การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผัง...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 278]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 253]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 405]
 
  นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 217]
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย จัดกิจกรรม Big cle...[วันที่ 2021-05-26][ผู้อ่าน 172]
 

หน้า 1|2|3