องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]6
2 ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]5
3 Kick Off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]2
4 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]15
5 ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]54
6 เชิญชวนประชาชนจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” [ 26 ก.ค. 2565 ]81
7 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการบรรพชาอุปสมบท 90 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานวัดป่ามะไฟ [ 26 ก.ค. 2565 ]75
8 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี [ 11 ก.ค. 2565 ]92
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 21 เม.ย. 2565 ]126
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย [ 30 มี.ค. 2565 ]109
11 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายหยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24-25มี.ค65 [ 24 มี.ค. 2565 ]117
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565(ภ.ด.ส.1) [ 14 ม.ค. 2565 ]172
13 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]79
14 รายงานผลการวิเคราะห๋ ITA 2564 [ 10 ธ.ค. 2564 ]89
15 รายงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]65
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]187
17 ผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]138
18 : โครงการยกย่องเชิดชูเคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน [ 7 ต.ค. 2564 ]64
19 รายงานผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]75
20 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]59
 
หน้า 1|2|3|4