องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]17
2 เชิญชวนประชาชนจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” [ 26 ก.ค. 2565 ]40
3 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการบรรพชาอุปสมบท 90 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานวัดป่ามะไฟ [ 26 ก.ค. 2565 ]36
4 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี [ 11 ก.ค. 2565 ]45
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 21 เม.ย. 2565 ]85
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย [ 30 มี.ค. 2565 ]83
7 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายหยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24-25มี.ค65 [ 24 มี.ค. 2565 ]87
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565(ภ.ด.ส.1) [ 14 ม.ค. 2565 ]143
9 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]51
10 รายงานผลการวิเคราะห๋ ITA 2564 [ 10 ธ.ค. 2564 ]65
11 รายงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]40
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]160
13 ผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]111
14 : โครงการยกย่องเชิดชูเคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน [ 7 ต.ค. 2564 ]40
15 รายงานผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]48
16 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]34
17 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]193
18 การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ [ 5 ก.ค. 2564 ]174
19 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 23 มิ.ย. 2564 ]34
20 แจ้งข่าว ขณะนี้รถบรรทุกขยะมูลฝอยคันใหญ่เสีย อยู่ระหว่างซ่อม ตอนนี้ใช้รถขยะคันเล็กเก็บขยะแทน อาจจะเก็บช้าหน่อย ทางอบต.โคกไม้ลาย ขออภัยในความไม่สะดวก [ 10 มิ.ย. 2564 ]180
 
หน้า 1|2|3|4