องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 
  กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2562
      

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2562

  ประชาคม เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส...
      

ประชาคม เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

  ชาวโคกไม้ลายร่วมใจปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ ร.๙
      

ชาวโคกไม้ลายร่วมใจปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ ร.๙

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
สารคดีพิพิธภัณฑ์ฯ อภัยภูเบศร
ตำบลโคกไม้ลาย ร่วมกิจกรรมงงาน "นิทรรศการ ตามรอยพ่อ" หน้าอำเภอเมืองปราจีนบุรี
 
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560