องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 [ 12 ก.ค. 2561 ]281
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 6 ก.ย. 2560 ]275