องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่1/2563)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่1/2563)    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่1/2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ