องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ