องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง