องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง