องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง(e-GP)


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชานิมิต หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ    เอกสารประกอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง