องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ