องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มประชุมฯ [ 27 ก.พ. 2566 ]3
2 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]3
3 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]3
4 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]20
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]16
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]17
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]18
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]15
9 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]61
10 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]72
11 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]61
12 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]59
13 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]58
14 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]69
15 สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 18 ธ.ค. 2563 ]180
16 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 28 ส.ค. 2563 ]175
17 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2563 ]181
18 สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 20 ก.ค. 2563 ]178
19 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 [ 17 เม.ย. 2563 ]176
20 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 2 เม.ย. 2563 ]177
 
หน้า 1|2