องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]15
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่1/2563) [ 23 ก.ค. 2563 ]17
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2565 [ 24 พ.ค. 2562 ]37