องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมประชาคมตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]119
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]252
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่1/2563) [ 23 ก.ค. 2563 ]245
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2565 [ 24 พ.ค. 2562 ]298